Módne návrhy na ŠUR

 

Josef Vydra vo Výročnej správe učňovských škôl a ŠUR 1934 – 1935, v časti Přehledná soustava vyučování kreslení pro školy všeobecně vzdělávací ,prezentuje rôzne spôsoby kreslenia: voľné ilustratívne (fantazijné cvičenia), formu technického výcviku (podporujúc uvoľnenie ruky, abstraktné formy, nácvik rytmu a pohybu), štúdium prírody (spamäti i podľa predlohy) a kreslenie mechanizovanými prostriedkami (podľa rôznych šablón, koláž, montáž, tlač atď.). Všetky tieto kresliarske polohy, v kombinácii so štúdiom písma a všeobecnou výchovou vkusu a estetického cítenia, sa stali základom výučby modernej kresby na Škole umeleckých remesiel.

Mechanizované kreslenie bolo predovšetkým vhodné pre začiatočníkov, uprednostňovalo sa hlavne u učňov, čo nemali za sebou dostatočnú kresliarsku prípravu. Bola to praktická metóda, vďaka svojej efektívnosti a časovej úspornosti výučby. Podporovala sa i v prípade kurzov pre krajčírky, ako píše J. Vydra: „Protože móda jednoduchosti formy vymítila s šatu vyšívaní, pracné stehy a ozdoby, jichž kreslením zabývali se celé dva roky osnovy pro tyto školy, potřebují dnes studovati celou línii těla a šatu a není času v dvouletém vyučování po 36 dnech je učit kreslit lidské tělo. Zato je pro ně důležitejší cvičiti různé obměny linie šatů, jeho členení sukní, živůtku, členení těla podle proporcí. (...) Také zde nám mechanizace pomocí šablon z papíru značně usnadnila úkol a dala takovou chuť k práci děvčatům, že nůžkami daleko odborněji a hbitěji vyjadřovala svoje tvůrčí myšlenky v šatu.“

Oddelenie textilného umenia viedol František Malý, vyučoval prácu v dielňach, ako i odborné kreslenie a navrhovanie. Módnu kresbu učil Mikuláš Galanda, Josef Vydra prednášal študentom módneho a textilného oddelenia o kompozícii foriem a farieb.

Zuzana Šidlíková