Sklárne Novohradu

 

V slovenskej časti dnešného regiónu Novohrad od 17. storočia do súčasnosti vzniklo a postupne fungovalo 13 sklární. Ich koncentrácia predstavovala najväčšie sústredenie sklárskych výrobní na území Slovenska.

Skláreň v Utekáči, ktorá susedí s regiónom, je s ním spojená sklárskou tradíciou. Bola založená v roku 1824 a produkovala tabuľové a duté sklo. Farebné i číre sklo bolo zdobené brúsením, vrstvením, rytím a maľovaním. Ako vôbec prví v Uhorsku tu roku 1881 zaviedli výrobu lisovaného skla. V roku 1904 tu pracoval ako sklársky výtvarník Štefan Šovánka. Preslávil skláreň výrobou do hĺbky leptaného skla so secesným dekórom rastlinných motívov. Potom, čo v roku 1907 skláreň vyhorela, bola prestavaná na výrobu osvetľovacieho skla a neskôr od roku 1934 sa tu začali vyrábať aj polotovary pre termoskové fľaše. Po druhej svetovej vojne a znárodnení pracovala ako závod Clara Utekáč na výrobe termosiek, ktoré sa zušľachťovali striebrom. Skláreň sa v dôsledku privatizácie dostala do ťažkostí, ktoré vyústili v roku 2008 do jej zatvorenia.

Skláreň Zlatno vynikala predovšetkým produkciou luxusného skla už od svojho vzniku v roku 1833. Jej výrobky boli bohato zdobené vrstvením, brúsením, maľovaním, zlátením a hutníckym modelovaním. Produkovala cenné súpravy luxusného biedermeierovského aj klasicistického skla. V roku 1856 v tejto sklárni Dr. Leo Valentín Pantoček, sklársky technológ a výtvarník, vynašiel ako prvý na svete unikátnu technológiu dekorovania povrchu skla irisovaním. V 20. storočí sa preslávila hlavne výrobou sodnodraselných ľahkých nápojových súprav, ktorých typickým zástupcom bol svetoznámy nápojový servis Zlatá Zuzana. Roku 2003 pre viaceré ťažkosti svoju výrobu skončila.

Skláreň v Málinci, založená v roku 1852, reprezentuje tradíciu výroby nápojového skla pre široké spektrum klientely. Málinskí sklári vyrábali kolekcie ľahkého sodnodraselného nápojového skla a po modernizácii v roku 1984 aj ťažké olovnaté sklo bohato zdobené brúsením. Skláreň skončila v roku 2003.

Skláreň v Poltári bola založená roku 1971 ako sklársky kombinát a sídlo podniku Stredoslovenské sklárne, ktorý mal produkovať veľké množstvá krištáľového olovnatého skla pre stále rastúci dopyt predovšetkým zo štátov RVHP. Spočiatku ručne, neskôr strojovo vyrábané a brúsené sklo závodu získalo svetoznámu popularitu a značka Slovglass neskôr Poltár preslávila. Tu, v sídle podniku Stredoslovenské sklárne, pracovali aj viacerí významní dizajnéri skla, ako boli Anton Štrbáň, Mikuláš Číž, Ladislav Višňovský, Imrich Trnka a Milan Šuľan.

Dodnes pracuje jediná skláreň – v Katarínskej Hute, založená roku 1841. Je to úspešný producent nápojového skla, ktoré sa vyváža do západnej Európy, na Blízky východ a do Ázie.

Štefan Chrastina