Osobnosti ateliérovej tvorby po roku po roku 1990

 

V nových hospodárskych podmienkach 90. rokov využilo možnosť samostatne podnikať viacero návrhárov. Otvorili si vlastné ateliéry, niektorí aj obchodné prevádzky (Lýdia Eckhardt, Lea Fekete, Iveta Ledererová, neskôr Jana Lieskovská, Veronika Hložníková, Jana Pištejová či Fero Mikloško atď.). Dôležitým krokom pre rozvoj odevnej tvorby bolo založenie Ateliéru odevného dizajnu na VŠVU v Bratislave v roku 1992, a tak na prelome milénia vstúpili na trh jej prví absolventi. Uplatnili sa na rôznych pozíciách – ako samostatní podnikatelia s vlastnou odevnou značkou, spolupracujúci s menšími výrobcami, s presahmi do divadelnej scénografie a filmu, ako stylisti, výnimočne aj v pozícii dizajnéra pre priemysel (Vogel Couture s dizajnérkou Janou Kuzmovou – neskôr pod vlastnou značkou Kuzmi, Dana Kleinert, Izabela Komjáti, Zlatica Hujbertová, Marcel W. Holubec, Boris Hanečka, Andrea Vonkomerová, Mária Štraneková, Lukáš Kimlička, Monika Vontzemuová, Michalea Bednárová,Michaela Ľuptáková, Lenka Sršňová, Petra Kubíková, Andrea Pojezdálová atď.). Novou dôležitou stratégiou, ktorá rozšírila dosah na širšiu cieľovú skupinu, bol rozvoj webových stránok a online predaja. Takýto spôsob dosahu na klienta využili najmä značky s ponukou športového či univerzálneho mestského oblečenia, doplnkov a tašiek (Buffet Clothing, Populár, Puojd atď.)

Dielo: Marcel W. Holubec - Pánsky model z kolekcie Delusion

Zuzana Šidlíková