Skláreň v Katarínskej Hute

 

Z mnohých sklární, ktoré vznikali v priebehu 19. storočia na území novohradského regiónu, pracuje dodnes len skláreň v Katarínskej Hute. Založila ju známa podnikateľská sklárska rodina Kuchinkovcov roku 1841. Skláreň sa dobre rozvíjala, napr. ako v prvej v celom Uhorsku tu v roku 1866 postavili brusiareň na parný pohon. Jej produkcia si získala dobré meno v zahraničí, aj ocenenia na budapeštianskych výstavách. Známe boli napr. jej sklenené poháre, zvané aj „rimany“ pre zjavnú inšpiráciu rímskym sklom. Prvá svetová vojna prerušila načas výrobu v sklárni, ale už v roku 1919 ju obnovili. Sklo, ktoré sa tu vyrábalo, v ničom nezaostávalo za svetovou produkciou a v medzivojnovom období bolo hojne exportované najmä do Veľkej Británie. V dvadsiatych rokoch 20. storočia bolo veľmi populárne a žiadané sklo zdobené jemným dekórom pomocou pantografu a následne leptané, ktoré sa predávalo pod obchodným názvom Pall Mall. V Katarínskej Hute bolo sklo zušľachťované matným výbrusom, maľovaním, vypaľovacími nálepkami, sieťotlačou, farebnými listrami, vysokým smaltom a neskôr laserom.

Po druhej svetovej vojne boli sklárne v regióne znárodnené a vznikol podnik Stredoslovenské sklárne, ktorý zastrešoval sklárne v Zlatne, Katarínskej Hute, Málinci a v Poltári (zal. 1971). Bolo to obdobie zavádzania inovácií do výroby v podobe strojovej výroby, vyhrievania pecí zemným plynom a prechodu na nepretržitý proces. Sklo sa vďaka postupnej automatizácii začalo vyrábať vo veľkých množstvách.

Po roku 1989 sklárska výroba v Novohrade upadla. Závody v Zlatne a Málinci skončili roku 2003, v Poltári roku 2011. Po niekoľkoročnej prestávke a vyriešení vlastníckych vzťahov obnovila skláreň pod názvom R-Glass produkciu v roku 2015. Skláreň pokračuje v tradícii výroby nápojového sodnodraselného skla, najmä bezstopkového, ktoré sa vyrába strojovo, ale v menšom objeme je zabezpečená aj ručná produkcia stopkového skla. Sklo sa vyváža najmä do západnej Európy, na Blízky východ a do ázijských krajín. Dizajn výrobkov sklárne R-Glass je triezvy a účelný, prispôsobený najnovším trendom dizajnu. Kolekcie sú prevažne z čírej skloviny, ale v ponuke je aj sklo zušľachtené farbou.

Štefan Chrastina