Materiál červenica

 

Výraz keramických výrobkov sa formuje v prvom rade zvoleným materiálom – a tých je široká škála od mastných ílov cez hliny s rôznou plasticitou a širokým spektrom odtieňov, až po ušľachtilý biely porcelán. Autori sa v minulosti spoliehali hlavne na lokálne zdroje, a tak bolo geologickými podmienkami predurčené, že v Čechách sa vyrábal elegantný porcelán liaty do foriem a u nás hrnčiarske a tehliarske výrobky. Veľa výrobkov pochádzajúcich zo Slovenska má červenú farbu. Ten získava hlina až po výpale, a je spôsobený prítomnosťou oxidu železitého. Hlinám s červeným odtieňom sa tak ľudovo hovorí „červenica“. Často si červený odtieň hliny ani nevšimneme – príkladom môžu byť vystavené práce Miloša Balgavého, na ktorých je črep dokonale prekrytý vrstvou farebnej glazúry a farba hliny sa prezradí len na dne výrobku, kde je glazúra zotretá.

Simona Janišová