Tradícia v tvorbe s drevom

 

Koncom 50. a začiatkom 60. rokov zamestnával ÚĽUV viacerých skvelých výtvarníkov: Viktor Holešťák-Holubár, Júlia Kováčiková-Horová, Elena Holéczyová, Václav Kautman, Stanislav Koreň, ktorí prispeli k najlepším trendom v tejto oblasti. Václav Kautman a generačne mladší kolega Stano Koreň – obaja používali vo svojej tvorbe výlučne drevo. Ich vlastná tvorba vyrastala z dobrého poznania tradičného remesla - rezbárstva. Počas ich pôsobenia povzniesli drevo ako výsostne tradičný materiál k súčasnému dizajnu, tak ako sa to dovtedy nikomu nepodarilo. Originálna ľudová tradícia je stálym zdrojom inšpirácií, lebo jej princípy - dokonalé spojenie estetiky s funkčnosťou, zmysel pre proporcie, materiál, celkove dobrý vkus sú trvalými hodnotami. Ako každý materiál aj drevo má svoje limity, ktoré sa však kreatívnym prístupom dajú posúvať. Špeciálne v období 60. - 70. rokov sa  v ÚĽUV-e popri výskume tradičného ľudového umenia darilo prekračovať a posúvať hranice tradície smerom k súčasnému dizajnu. Na jednej strane známe remeselné techniky vychádzajúce z tradície a na druhej strane dizajnérske postupy a inovatívne technológie.  V období výtvarného pôsobenia  V. Kautmana a S. Koreňa v ÚĽUV-e sa objavujú nové témy s novými funkciami - soľničky, koreničky, dózy, svietniky.


Katarína Hubová