Dizajnéri novohradských sklární

 

Po 2. svetovej vojne vznikol po znárodnení v regióne Novohradu podnik Stredoslovenské sklárne, ktorý zastrešoval výrobu v sklárňach Zlatno, Katarínska Huta, Málinec a novozaloženej sklárni Poltár (1971 – 2003). Tu, v sídle podniku Stredoslovenské sklárne, pracovali aj viacerí významní dizajnéri skla, akoboli Anton Štrbáň, Mikuláš Číž, Ladislav Višňovský, Imrich Trnka a Milan Šuľan. Anton Štrbáň vynikal dôslednou prácou s modelovaním skla, známy je jeho návrh nápojovej súpravy so vzduchovou bublinkou. Mikuláš Číž stál za mnohými návrhmi ručne a strojovo vyrábaného skla so strohými líniami a tenkými, často hutnícky formovanými stopkami. Navrhol aj znak Stredoslovenských sklární – štvorlístok v kalichu. Ladislav Višňovský navrhoval kolekcie a väčšie kusy skla, rôzne vázy, misy a karafy s oblými tvarmi, dozdobené geometrickým dekorom. Navrhol aj cenu Krištáľové krídlo, pre najvýznamnejšiu osobnosť Slovenska. Imrich Trnka bol brusičom a navrhoval nové brusy na vzorkách. Milan Šuľan navrhoval sklo už aj prostredníctvom digitálnej technológie a jeho tvary nesú zjednodušené geometrické tvary a dekory predovšetkým jemnými štvorčekmi a diamantovým brusom.

Štefan Chrastina