Eva Potfajová: Misy fúkané do formy na huti

 

Dielo mesiaca február 2020

Akad. soch. Eva Potfajová vytvorila misy v záverečnom období štúdia na Vysokej škole výtvarných umení u doc. Václava Ciglera v ateliéri Sklo v architektúre. Vznikli v malej sklárskej hute Hantych v severných Čechách, kde našla ako študentka prijateľné možnosti na realizovanie svojich návrhov. Sklovina fúkaná do drevenej formy vystlanej drôtom verne skopírovala geometrickú sieť a vytvorila výrazný dekor. Spojením ušľachtilej transparentnej matérie a drsného hrubého drôtu vznikol príťažlivý vizuálny efekt, ktorý láka k dotyku. Autorka týmto experimentom rozširuje možnosti využitia skloviny pri tvorbe úžitkových predmetov.

Vystavené práce patria k neveľkej kolekcii úžitkového skla, ktorému sa venovala E. Potfajová len krátky čas. V 80. rokoch uprednostnila optické sklo a venovala tvorbe objektov v najlepších tradíciách ciglerovskej sklárskej školy. V 90. rokoch sa sústredila na vitráže, predovšetkým reštaurovanie historických okien, ale aj tvorbu vlastných vitrážových kompozícii.

Adriena Pekárová