Palo Macho: Dobré nádoby z cyklu Nedizajn

 

Dielo mesiaca marec 2021

Technika: zdobenie emailami, listrom, zlatom, platinou. Materiál: fúkané sklo. Výška: cca 40 cm. Rok vzniku: 2003

Sklársky umelec Palo Macho (1965) je známy svojou voľnou tvorbou – maľbou na skle, kde dosiahol už mnoho vynikajúcich úspechov. Palo Macho nie je dizajnér, ale kolekcia vysokých pokálov z cyklu Dobré nádoby má k dizajnu blízko. Nie však k tomu učebnicovému, kde funkčnosť a úžitkovosť hrá podstatnú rolu. Vzhľad slávnostných pokálov, ich farba a expresivita napovedajú, že je tu zrejme čosi navyše – symbolika dáva nádobám obsah, posolstvo a ďalšiu funkciu obradnej nádoby. Rozdielne symboly vložené do pokálov rovnakého tvaru zviditeľňujú a konfrontujú historickú spirituálnu náplň – rozmanitosť a podobnosť súperiacich či negujúcich sa hodnôt či nehodnôt, lesk povrchu a prázdnotu obsahu... aj takto môžeme čítať posolstvo autora. Je zrejmé, že jeho cieľom nebolo vyvolať úctu či priam pietu, ale skôr iróniu a spochybnenie, otázky, ktoré v každom čase stoja za zamyslenie.

Adriena Pekárová