Digitálne technológie na VŠVU

 

Digitálne technológie sú v oblasti textilného dizajnu v súčasnosti dôležitou témou. Cieľom nemusí byť zabezpečenie vysokej produkcie, ale skôr tvorba zaujímavých experimentálnych tkanín. V rámci procesu digitalizácie technologických procesov v dizajne sa Katedre textilu na Vysokej škole výtvarných umení podarilo prostredníctvom spolufinancovania zo zdrojov EÚ získať v roku 2014 najnovší model digitálnych tkacích krosien TC 2. Sú určené na vývoj tkaniny a produkciu prototypov žakárových textílií. Krosná sú podporované navrhovacím softvérom Arahne na projektovanie tkaniny a umožňujú vytvárať jednoosnovné aj dvojosnovné látky. V závislosti od pokročilosti v navrhovacom softvéri potom môžu vznikať jednoútkové aj viacútkové textílie so zameraním na bytový a odevný dizajn. Je možné tak realizovať úžitkové tkaniny, ale aj tapisériu či závesný obraz.

V rámci semestrálneho zadania, ktoré umožňovalo využiť typy stoličiek pochádzajúcich z druhej polovice 20. storočia, vznikli v roku 2017 nové typy poťahových tkanín. Stolička Beáty Gerbocovej bola redizajnom stoličky od Františka Jiráka. Poťahová látka niesla inšpiráciu v pôvodnej plagátovej a obalovej knižnej tvorbe, vznikol tak dezén s odkazom na dobu a dodnes zaužívaný pojem „zlaté šesťdesiate“. Beáta Gerbocová pracovala ako dizajnérka v Škode dizajn Mladá Boleslav (2009 – 2013), v súčasnosti pôsobí v Ateliéri textilného dizajnu VŠVU.

Zuzana Šidlíková