Anton Zetocha

1984
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav dizajnu