Ivica Vidrová-Langerová

1943
keramikárka
Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Prahe

Ivica Langerová-Vidrová študovala v rokoch 1958 – 1962 na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (oddelenie propagácie a aranžérstva pod vedením F. Moravčíka, P. Bleya a R. Filu). Jej prvý pokus o prijatie na VŠUP do Prahy do ateliéru úžitkového sochárstva k Janovi Kavanovi bol z kádrových dôvodov neúspešný. Vďaka tomu, že ako zamestnankyňa Slovenského technického skla videla v Prahe v roku 1962 Medzinárodnú výstavu keramiky, rozhodla sa pre tento odbor. Ateliér Ota Eckerta navštevovala v rokoch 1963 – 1969. Po škole nastúpila ako pedagogička na Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave, odkiaľ v roku 1995 prešla učiť na Vysokú školu výtvarných umení, kde pôsobila do roku 2009. Celý život sa aktívne prezentuje formou výstav a účasti na sympóziách doma a v zahraničí.Text a fotografia: Článok v Designum 4/2012