Eva Potfajová

1952
sklárska výtvarníčka
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave