Tibor Uhrín

1966
dizajnér
Fakulta architektúry STU
 

Študoval priemyselný dizajn na Slovenskej technickej univerzite, (vtedy SVŠT, 1985 – 1989, oddelenie Dizajn strojárskych výrobkov, pedagóg docent Jarolím Vavro). Doktorandské štúdium absolvoval na Fakulte architektúry STU v Bratislave (školiteľ docent Peter Paliatka, 2002 – 2006). Na dizajnérsku scénu vstúpil s detskou drevenou stavebnicou Gringo, za ktorú získal hlavnú cenu v súťaži Slovenského centra dizajnu – Dobrý dizajn v roku 1993. Novšia verzia stavebnice sa vyrába od roku 2003 dodnes. V rokoch 1989 – 2002 bol pedagógom na Oddelení tvorby hračiek ŠÚV v Kremnici a významne sa zaslúžil o rozvoj hračky na Slovensku. V polovici 90. rokov sa Tibor Uhrín začal intenzívne venovať tvorbe nábytku, interiérových doplnkov a objektov pre stolovanie. Vo svojom dizajne využíva tradičné technológie, napr. frézovanie, študuje rôzne spôsoby spracovania materiálu.Uprednostňuje drevo, ale pracuje aj s kovom a recyklovanými materiálmi. Mnohé interiérové predmety sú vyrábané v malých sériách s presahmi dizajnu do remesla a naopak. Obohacuje o kreativitu obe disciplíny. Ďalšími polohami jeho tvorby sú zberateľstvo, publikačná činnosť – píše úvahy o remesle a dizajne. Skúsenosti z vlastnej tvorby zúročil aj v pedagogickej činnosti na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici na Odbore tvorby hračiek, tiež na súkromnej škole pre umenie a remeslá v Bogote (Kolumbia). Na VŠVU v Bratislave bol habilitovaný na docenta (2007) a od roku 2016 je profesorom. Je vedúcim Katedry dizajnu Fakulty umení TU v Košiciach, kde vedie aj Ateliér inovácií.


Katarína Hubová

Diela

Stavebnica Gringo

Tibor Uhrín
dátum vzniku: 1993, sériová výroba: 1994 – 1997