Experimentálna dielňa Spojené sklárne, n. p., Lednické Rovne