Stredoslovenské sklárne Zlatno

1833
 

Skláreň Zlatno vynikala predovšetkým produkciou luxusného skla už od svojho vzniku v roku 1833. Jej výrobky boli bohato zdobené vrstvením, brúsením, maľovaním, zlátením a hutníckym modelovaním. Produkovala cenné súpravy luxusného biedermeierovského aj klasicistického skla. V roku 1856 v tejto sklárni Dr. Leo Valentín Pantoček, sklársky technológ a výtvarník, vynašiel ako prvý na svete unikátnu technológiu dekorovania povrchu skla irisovaním. V 20. storočí sa preslávila hlavne výrobou sodnodraselných ľahkých nápojových súprav, ktorých typickým zástupcom bol svetoznámy nápojový servis Zlatá Zuzana. Roku 2003 pre viaceré ťažkosti svoju výrobu skončila.


Štefan Chrastina