Rona, a. s. Lednické Rovne

 

Zakladateľom továrne v Lednických Rovniach bol Jozef Schreiber z viedenskej obchodníckej rodiny. Po menej úspešnom začiatku s výrobou tabuľového skla sa rozbehla v roku 1893 výroba dutého fúkaného skla a lisovaného skla. Sklo zdobené najmä gravírovaním, rytím, gilošovaním a pantografom si od roku 1986 (čo bolo európske prvenstvo) objednávali popredné európske hotely, ale aj zákazníci z USA.Na začiatku 20. storočia určovali podobu produkcie viedenskí návrhári. V 20. a 30. rokoch sa prejavil vplyv Jana Bártu, ktorý navrhoval dekory a dizajn, ale venoval veľkú pozornosť aj histórii sklárstva na Slovensku a svoje poznatky spísal v doteraz nevydanom rukopise.V roku 1947 nastúpil do sklárne Karol Hološko (1912 – 1978), ktorý sa výrazne podieľal na rozvoji slovenského sklárskeho dizajnu. Pod jeho vplyvom sa produkcia nápojového skla vymanila z tradičného dekorativizmu a získala modernú podobu. Túto líniu jednoducho tvarovanej tenkostennej kalíškoviny s elegantnými tvarmi ďalej rozvíjal jeho mladší kolega Jaroslav Taraba. V roku 1972 prevzal po Hološkovi vedenie výtvarno-technického strediska a takmer do polovice 90. rokov určoval líniu rovnianskej produkcie skla.Okrem dvoch vedúcich osobností, Karola Hološka a Jaroslava Tarabu, dostali krátkodobú príležitosť v 60. a 70 rokoch aj českí sklári Jindřich Rejnart a Dagmar Kudrová, ktorá v roku 1960 získala ocenenie na trienále v Miláne.Výraznejšiu stopu zanechali v sklárni v 90. rokoch mladí dizajnéri Ladislav Pagáč a Juraj Steinhübel. Navrhovali nápojové súpravy pre sériovú aj ručnú výrobu. Na pôde sklárne vznikli v 80. rokoch aj malé série unikátnych kolekcií pohárov a fliaš Askolda Žáčka.Od roku 1998 pracuje pre Ronu Patrik Illo ako externý hlavný dizajnér a jeho tvorba zásadne ovplyvnila súčasný profil firmy. Dizajnérky Mária Račeková a Aleksandra Stencel sa venujú dekorovaniu a aj dizajnu skla pre strojovú aj ručnú výrobu.
Od svojho založenia prešla Rona zaujímavým a pestrým vývojom nielen z hľadiska dizajnu svojej produkcie, ale aj technického vybavenia výroby. Od 60. rokov, keď sa definitívne rozhodlo o jej zameraní na výrobu úžitkového nápojového a dekoratívneho skla, sa skláreň priebežne inovovala, výrazné rozšírenie zaznamenali najmä technológie strojovej výroby. V súčasnosti je špičkovým producentom skla vo svete vďaka modernej technológii a dobrému dizajnu.


Adriena Pekárová

Diela

Poháre LR 1469

Karol Hološko
1971 (replika 2017)

Pohár na víno

Ladislav Pagáč
začiatok 90. rokov 20. storočia

Pohár na víno

Ladislav Pagáč
začiatok 90. rokov 20. storočia