Tatrasvit

 

Pred znárodnením v rokoch 1945 – 1948 bolo na Slovensku 52 pletiarskych závodov, v roku 1970 to boli 4 národné podniky s 13 závodmi a 11 307 zamestnancami. Tatrasvit vznikol ako závod Baťovho koncernu na Slovensku. V Tatrasvite sa začala výroba orientovať najskôr na pančuchy a ponožky, neskôr na produkciu bielizne.

Počas znárodnenia v roku 1945 tu pracovalo 4 000 ľudí, o rok neskôr takmer 5 000. V roku 1951 sa závod rozdelil na n. p. Tatrasvit a n. p. Chemosvit vo Svite (ako chemicko-strojársky kombinát vo Svite). Podnik bol najväčším pletiarskym závodom v republike, vyrábal pančuchy, ponožky, pletenú bielizeň, ale i vrchné ošatenie. V roku 1951 boli do Tatrasvitu pričlenené 3 závody ľahkej konfekcie – v Levoči, v Spišskej Novej Vsi a Košiciach.

Inovácia výrobnej základne zabezpečovala tovar pre domáci i zahraničný trh. Tatrasvit exportoval v 80. rokoch do ZSSR, Anglicka, Belgicka, Švédska, Nórska, Fínska, Francúzska, Rakúska, Talianska a Luxemburska. V roku 1982 sa pripravovala aj zásielka pre Libanon, Kóreu a Kubu. Vyrábali roláky, nohavice, lyžiarske súpravy, svetre z vlny a iných surovín.
Veľká pozornosť bola venovaná kvalite výrobkov cez úpravárenské procesy: napríklad mercerovanie úpletov, čo zlepšovalo ich vzhľad a ohmat. Z hľadiska kvality bola veľká pozornosť venovaná i modernizácii farbiarní.

Zuzana Šidlíková

Diela