Textilné dielne SFVU

1954
 

Slovenský fond výtvarných umení u nás pôsobil od roku 1954 ako inštitúcia zameraná na podporu, osvetu a propagáciu tvorivých činností v oblasti pôvodnej výtvarnej a architektonickej tvorby, reštaurátorstva, úžitkového umenia, ako aj výtvarnej teórie a kritiky.
Keď v roku 1956 SFVU zriadil podnik DIELO, jeho hlavným poslaním bol nákup a predaj výtvarných diel, zabezpečovanie sériovej výroby predmetov úžitkového umenia a prevádzku rámovania výtvarných diel a ich reprodukcií.

Zabezpečovanie výrobkov v oblasti textilnej produkcie sa až do vzniku dielne v Bratislave realizovalo dodávkami z Ústredia umeleckého remesla Praha a Družstva Vzor Nová Baňa. Z ekonomického hľadiska sa ukazovalo ako stále nevýhodnejšie udržiavať výrobu v prevádzkach v rôznych mestách a od rokov 1967 – 1968 sa začala plánovať výstavba experimentálnych dielní v Bratislave. Tu sa počítalo s výrobou keramiky, dekoračného textilu, leptaného skla, reprodukciou plastík. Sústredenie podstatnej časti výroby do jedného objektu malo umožniť lepšie využitie kvalifikovaných odborných pracovníkov, teda najmä prehĺbenie autorskej spolupráce s výrobou.

Dielňa v Bratislave začala napokon fungovať až v roku 1974. Hlavnou náplňou textilnej dielne bola výroba filmtlače. Až neskôr sa v dielňach realizovali aj tapisérie technikou arttex. Medzi prvé autorky, ktoré spolupracovali s dielňou, boli Slávka Pecháčková, Erika Gregušová, Nataša Mudrochová, neskôr Júlia Sabová a ďalší.
Ekonomické zmeny v spoločnosti zapríčinili zásadnú reorganizáciu fondu, zrušením štátnych objednávok v roku 1991 sa ukončilo fungovanie odborných komisií. Keďže predajne Diela sa zväčša nachádzali v priestoroch, ktoré patrili mestu, v privatizačnom „boji“ strácal fond na ne priamy dosah. Problémy s odbytom spôsobili, že textilná dielňa bola v rokoch 2004 – 2005 postupne zlikvidovaná.

Zuzana Šidlíková