Andrea Rolková – Pinková

dizajnérka
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Stredná umelecko-priemyselná škola v Kremnici
 

V roku 1993 ukončila Strednú školu umeleckého priemyslu (SŠUP) v Kremnici - oddelenie Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov (pedagóg Tibor Uhrín). Pokračovala v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave – ateliér Industrial design, (pedagóg Ferdinand Chrenka), ktorú ukončila v roku 1999. V rokoch 1997- 1996 absolvovala mesačný študijný pobyt na École de Beaux-Arts (Saint Étiénne, Francúzsko) v ateliéri nábytkového dizajnu (pedagóg Eric Jourdan). V rokoch 1999 – 2003 pracovala ako interný dizajnér vo firme AMI INOX DESIGN Kremnica. Od roku 2003 je odborný pedagóg na Škole úžitkového výtvarníctva (ŠÚV) v Kremnici, odbor Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov.Katarína Hubová