Štefan Remeta

1961
priemyselný dizajnér
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave