Miloš Urbásek

1932   -  1988
typograf
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 

Cesta Miloša Urbáska k výtvarnému umeniu bola komplikovaná. Vyučil sa za zámočníka, stal sa vojakom z povolania, no stále ho priťahovalo umenie. Podarilo sa mu vystúpiť z armády a po peripetiách ho prijali na Vysokú školu výtvarných umení, kde študoval v rokoch 1958 – 1964 u Petra Matejku a Vincenta Hložníka. Ako študent spoluorganizoval ateliérové konfrontácie, teda súkromné kolektívne výstavy nefiguratívneho umenia. Prejavil sa najmä práve nefiguratívnou tvorbou. Už počas štúdia sa aktívne zapojil do výtvarného života, mal zákazky a začal vystavovať. Po skončení školy jeho činnosť nadobudla intenzitu, presadil sa doma i v zahraničí. Tam si vytvoril zaujímavé kontakty, z ktorých ťažil aj počas normalizácie. V roku 1988 zomrel v Drábsku.

Okolo polovice šesťdesiatych rokov sa začali v jeho tvorbe objavovať písmená. Inšpiračné zdroje boli pre ňu podobné ako u typografov Brodyho či Carsona: vrstvy starých plagátových plôch lepené cez seba, bežné nápisy mestského folklóru, útržky starých časopisov a rôzne druhy civilizačného informačného odpadu. Kolážované, dotláčané a šablónou maľované útržky textov a fragmenty písma Urbásek kombinoval s gestickým maliarskym zásahom. V úžitkovej grafike uplatnil tieto tvorivé postupy najmä v sérii obálok pre kultúrne časopisy v šesťdesiatych rokoch, a to najmä obálky kultúrneho časopisu Mladá tvorba, ktoré sú aj po rokoch stále svieže a aktuálne.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.