Povereníctvo SNR pre kultúru a informácie v Bratislave