Západoslovenské tlačiarne, Bratislava

1950   -  1989
tlačiareň
 

Západoslovenské tlačiarne boli národný podnik, ktorý oficiálne vznikol v roku 1950 zoštátnením tlačiarne Slovenská Grafia. Podnik sídlil v Bratislave, kde mu v roku 1971 bola postavená nová budova v mestskej časti Krasňany. Po roku 1989 sa tlačiarni vrátil sa jej pôvodný názov Slovenská Grafia a úspešne funguje dodnes ako súkromný podnik.