Slovenský spisovateľ

vydavateľstvo
 

Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ bolo založené v Bratislave v roku 1951. Za viac ako šesťdesiat rokov svojej existencie vydalo takmer 5 200 kníh. Orientovalo sa na vydávanie slovenskej i preloženej zahraničnej beletrie. Knihy tohto vydavateľstva vychádzali pod viacerými edíciami ako boli Kruh milovníkov poézie, Spoločnosť priateľov krásnych kníh (SPKK), Tvorba národov, Nová próza, Básnické preklady, Zelená knižnica či Pôvodná próza. Vo svojej vydavateľskej činnosti pôsobí Slovenský spisovateľ úspešne až dodnes.zdroj: https://slovenskyspisovatel.sk/o-nas/