Obzor, Bratislava

1965   -  2005
vydavateľstvo
 

Vydavateľstvo Obzor vzniklo v roku 1965 v Bratislave spojením časti činnosti martinského vydavateľstva Osveta a Slovenského vydavateľstva politickej literatúry. V roku 1965 znel oficiálny názov podniku Obzor, vydavateľstvo kníh a časopisov a v roku 1968 bol premenovaný na Vydavateľstvo Obzor, národný podnik. Zameriavalo sa predovšetkým na vydávanie novín, časopisov, encyklopédií, populárno-náučnej literatúry, ale aj právnej a osvetovo-politickej literatúry. Po Nežnej revolúcii vydavateľstvo istý čas ešte fungovalo, svoju činnosť však v roku 2005 oficiálne ukončilo.