Smena, Bratislava

1949   -  2002
vydavateľstvo
 

Smena je dnes už zaniknuté slovenské vydavateľstvo (sídlo malo v Bratislave), založené v roku 1949. Postupom času bolo niekoľkokrát premenované, ale označenie Smenazostalo vždy súčasťou názvu vydavateľstva (názvy sa menili v tomto poradí: Nakladateľstvo Smena – Nakladateľstvo a vydavateľstvo SÚV ČSM Smena – Smena, vydavateľstvo SÚV ČSM – Smena, vydavateľstvo SÚV SZM – Vydavateľstvo Smena – Vydavateľstvo SMENA a. s.). Vydávalo knižné publikácie vo veľkých edíciách (najznámejšie sú napríklad edície Labyrint, EVA - Svetová próza o ženách pre ženy, Máj, ERB, Aktuality, Štafeta či Národná poézia). V šesťdesiatych rokoch Smena vydávala aj časopisy pre deti a mládež Ohník, Pionierske noviny a Prúd. Vo svojej vydavateľskej činnosti pokračovala aj v deväťdesiatych rokoch a zaoberala sa vydávaním periodickej a neperiodickej tlače, detskej literatúry, novín, časopisov, reklamnou činnosťou a distribúciou tlače. V roku 2002 už ako SMENA a.s. svoju činnosť definitívne ukončila.


Zdroj: Literárny týždenník