Viliam Chmel

1917   -  1961
grafický dizajnér
Slovenská vysoká škola technická v Bratislave
 

Viliam Chmel študoval na gymnáziu a obchodnej akadémii v Martine, kde jeho talent objavil a usmernil český grafik pôsobiaci na Slovensku Jaroslav Vodrážka. Viliam Chmel v roku 1939 pobudol na Škole umeleckých remesiel v Bratislave, kde študoval u Ľudovíta Fullu. Potom v rokoch 1940 a 1941 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave u profesorov Martina Benku a Mariána Mudrocha. Keď bol Mudroch prepustený, Chmel viedol skupinu vzbúrencov, ktorá odišla na protest zo školy s ním. Viliam Chmel v roku 1943 absolvoval študijný pobyt na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. V roku 1944 sa zúčastnil sa Slovenského národného povstania a rok neskôr sa stal spoluzakladajúcim členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta. V roku 1961 svoj život dobrovoľne ukončil samovraždou. Viliam Chmel za svoju výtvarnú kariéru vytvoril niekoľko desiatok knižných obálok, ktoré zaujmú svojou pozoruhodnou prácou s písmom. Chmel ho kreslil v jednote s obrazovým motívom, niekedy je hlavným motívom obálky. Jeho výraz je plošný a stavia na farbe. Nezaprel svoje východisko u svojho učiteľa Ľudovíta Fullu, dospel však k osobitému vlastnému výtvarnému výrazu.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.