Tesla Orava n. p.

1957
 

Národný podnik Tesla Orava bol založený v roku 1957 v obci Nižná na Orave na pozemku Ľanárskych závodov. Národný podnik bol budovaný tak, aby postupne zabezpečil pokrytie trhu s televízormi v Československu, kde ich bol v tom čase nedostatok. Dopyt po televízoroch súvisel s prudkým rozširovaním televízneho signálu, v Čechách bolo zahájené vysielanie v roku 1953 a na Slovensku v roku 1956. Pod týmto tlakom začala v roku 1958 sériová výroba čiernobielych televízorov s ročnou kapacitou 350 000 kusov. Výroba farebných televízorov sa datuje od roku 1972 a ich výrobná kapacita postupne narastala na 500 000 za rok. Počas svojej existencie Tesla Orava vyvinula a výrobne realizovala v období medzi 1958 – 1998 celkovo 12 miliónov televízorov. Toto množstvo predstavovalo 53 modelov pri 15 typových koncepciách.Veľkosériová výroba televízorov zákonite vyvolávala potrebu výstavby a modernizovania výrobných plôch so širokým sortimentom technologických zariadení a tiež potrebu vysokého počtu kvalifikovaných pracovníkov rôznych profesií. Pri vývoji nových typov televízorov mal dôležité postavenie aj návrh vonkajšej schránky, ktorá „obliekala“ vnútorné elektronické riešenie, keďže hrala dôležitú úlohu pri nárokoch užívateľov zariaďujúcich si obytný interiér. Preto sa v roku 1963 vytvorilo v útvare hlavného konštruktéra samostatné oddelenie výtvarného vývoja s príslušným odborným a technickým vybavením. Oddelenie dlhé obdobie viedol vedúci vývojový pracovník Viktor Knotek so spolupracovníkmi: Bohuslavom Mudrončíkom, Jozefom Kamasom a Alojzom Vajduliakom, ktorí nastúpili ako absolventi stredných priemyselných škôl (zameranie výtvarník).


Ladislav Ďuroška

Viac v článku: Designum 5/2008