Slovart, Bratislava

1991
vydavateľstvo
 

Vydavateľstvo Slovart bolo založené v roku 1991 s cieľom vydávať knihy, ktoré by boli obsahovo aj výtvarne na vysokej kvalitatívnej úrovni. Sústreďuje sa na vydávanie svetovej a slovenskej literatúry, monografií slovenských výtvarných umelcov aj detských kníh. Ich špecialitou je aj dovoz kníh v cudzích jazykoch (najmä v angličtine) so zameraním na výtvarné umenie, fotografiu, architektúru, grafický aj interiérový dizajn. Vydavateľstvo Slovart pravidelne spolupracuje s mnohými slovenskými renomovanými grafickými dizajnérmi a za viaceré nimi vydané publikácie boli nominované alebo získali Národnú cenu za dizajn.

Zdroj: https://www.slovart.sk/o-nas.html?page_id=183