Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Bratislava

1928
 

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave (ŠÚV) je najstaršou výtvarnou umeleckou školou na Slovensku. Škola sa hlási k tradícii ŠUR, ktorá bola založená v roku 1928/29 a v roku 1939 zanikla. Po skončení vojny sa ukázala potreba zriadiť Školu umeleckého priemyslu (1951). Činnosť ŠUP-ky sa obnovila v budove bývalého Evanjelického lýcea na Palisádach 51. Súčasný názov školy – Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru charakterizuje novú koncepciu a poslanie školy po roku 1990. Od školského roka 2001/2 sídli na Patrónke v priestoroch, ktoré patrili Slovenskej akadémii vied. Škola má v súčasnosti 9 študijných odborov – Propagačné výtvarníctvo, Propagačná grafika, Úžitková fotografia, Keramický dizajn, Kameňosochárstvo, Ručné výtvarné spracúvanie textílií, Konzervátorstvo a reštaurátorstvo, Priemyselný dizajn a Dizajn a tvarovanie dreva. Posledné oddelenie dosahuje trvalo skvelé výsledky predovšetkým vďaka pedagógom, ktorí na oddelení pracujú v súčasnosti alebo pôsobili v minulosti, ako napríklad Ludwik Korkoš, Marián Mudroch, Marián Huba.
Katarína Hubová