Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku

 

Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku, Oddelenie hračiek a dekoratívnych predmetov, vedúci oddelenia Michal Hanula.

Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku (ŠÚV) vznikla v roku 2000. Záujem o štúdium výtvarných odborov postupne narastal a preto došlo k zmene – bola zrušená bývalá textilná stredná škola. ŠÚV prebrala vybavenie textilnej a odevnej dielne, ktoré sa budovali počas 60 rokov existencie pôvodnej priemyselnej školy. Škola má v súčasnosti 9 študijných odborov – Reklamná tvorba, Textilné výtvarníctvo, Odevný dizajn, Propagačné výtvarníctvo, Propagačná grafika, Fotografický dizajn, Úžitková maľba, Scénická a kostýmová tvorba, Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov. Posledné oddelenie dosahuje skvelé výsledky aj vďaka pedagógovi Michalovi Hanulovi.

Katarína Hubová