Michal Studený

1939
grafický dizajnér
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 

Michal Studený je známy skôr ako maliar a ilustrátor, no grafický dizajn patrí tiež k jeho profesionálnym záujmom. Pôvodne pochádza z Prahy, ale od roku 1945 sa rodina presťahovala do Bratislavy, kde Michal Studený pôsobí dodnes. V rokoch 1953-1957 študoval grafiku na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave a po maturite v roku 1957 bol prijatý na Vysokú školu výtvarných umení do základného ročníka novozaloženého oddelenia úžitkovej grafiky. V roku 1960 prestúpil na oddelenie monumentálnej maľby. Práve v tomto období pracoval na grafickej úprave časopisu Mladá tvorba a ilustroval populárne detské časopisy Zornička, Ohník a Včielka. V šesťdesiatych rokoch sa venoval aj ilustrovaniu do detských kníh vydavateľstva Mladé letá a novinárskej kresbe. Neskôr sa viac venoval voľnej tvorbe – kresbe, olejomaľbe, asamblážam i kolážam – a ilustrácii a grafickým úpravám publikácií už iba okrajovo. Mal množstvo samostatných i skupinových výstav, absolvoval početné zahraničné pobyty.

Zdroj: Michal Studený a kol.: Michal Studený – som dieťa šesťdesiatych rokov, Vydavateľstvo O.K.O., Bratislava 2009.

Fotografia: Michal Studený a kol.: Michal Studený – som dieťa šesťdesiatych rokov, Vydavateľstvo O.K.O., Bratislava 2009.