Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

1949
vysoká škola
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave je slovenská verejná vysoká škola založená v roku 1949. Bola prvou univerzitou na Slovensku, ktorá poskytovala komplexné štúdium v oblasti výtvarného umenia. Prvých štyridsať rokov svojej existencie musela bojovať s politickými a spoločenskými dogmami, ktoré silno presadzovali socialistický realizmus v umení. Napriek tomu však zo školy vyšlo mnoho dnes významných kultúrnych osobností. Po roku 1989 prišlo na VŠVU k viacerým postupným zmenám aj v personálnej a organizačnej štruktúre školy, aj k reprofilácii študijných odborov. V súčasnosti má VŠVU dvanásť katedier, z ktorých štúdium dizajnu ponúkajú štyri: katedra dizajnu so štyrmi ateliérmi (Industrial dizajn, Transport dizajn, experimentálny dizajn a interiérový dizajn), katedra textilnej tvorby (v ateliéroch odevného a textilného dizajnu), katedra úžitkového umenia s troma ateliérmi zameranými na tvorbu keramiky, skla a šperku a katedra vizuálnej komunikácie (ateliéry Priestor, Identita a Písmo).

Zdroj: https://www.vsvu.sk/