Milan Machajdík

1956
grafický dizajnér
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 

Milan Machajdík študoval v rokoch 1971 – 1975 grafickú úpravu tlače na Strednej priemyselnej škole grafickej v Prahe a v rokoch 1978 – 1984 úžitkovú grafiku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia a povinnej vojenskej služby pracoval ako grafický dizajnér v slobodnom povolaní. Popri grafickom dizajne sa venoval aj voľnej maliarskej tvorbe. V tom období mal v Bratislave niekoľko samostatných výstav a zúčastňoval sa tiež skupinových výstav. V roku 1989 založil spolu s kolegami grafickými dizajnérmi – Pavlom Rozložníkom a Zoltánom Salamonom – kreatívne grafické štúdio IQ Design Studio. Štúdio sa zaoberá všetkými oblasťami grafického dizajnu – návrhmi značiek a korporátnej identity, úpravou novín, publikácií a časopisov, obalovým dizajnom, riešeniami reklamných kampaní a dizajnom webových stránok. Milan Machajdík v štúdiu pracuje nepretržite ako kreatívny riaditeľ a grafický dizajnér.Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.