Kníhtlačiarsky účastinársky spolok v Turčianskom Sv. Martine

1869   -  1949
tlačiareň
 

Kníhtlačiarsky účastinársky spolok bola lokálna tlačiareň v Turčianskom svätom Martine, založená v roku 1869. Mala svoju organizačnú štruktúru, povereníctvo, ktoré tvorilo niekoľko členov – účastinárov. Zameriavala sa na jednoduchú tlač novín, časopisov, kníh a menších publikácií pre rôzne vydavateľstvá a spolky, ktoré v tom čase pôsobili na území dnešného Slovenska, po roku 1919 aj pre Maticu slovenskú. V roku 1943 prešla časť podniku pod novozaloženú ambicióznejšiu tlačiareň Neografiu založenú historikom umenia Jozefom Cincíkom. V roku 1949 Kníhtlačiarsky účastinársky spolok zanikol.