Slovenská Grafia, Bratislava

1921
tlačiareň
 

Slovenská Grafia v Bratislave je najstaršou dodnes fungujúcou tlačiarňou na Slovensku. Bola založená v roku 1921 v Bratislave a v medzivojnovom období bola najmodernejšou a najrýchlejšie sa rozvíjajúcou tlačiarňou na území Slovenska na európskej úrovni. V roku 1935 tu vytlačili prvú farebnú publikáciu, v roku 1936 zaviedli hĺbkotlač, v roku 1938 ofsetovú tlač a v roku 1956 rotačnú tlač. Po roku 1948 bola Slovenská Grafia zoštátnená a premenovaná na Západoslovenské tlačiarne. V roku 1971 jej bola postavená nová budova v bratislavských Krasňanoch, kde sídli dodnes. Po Nežnej revolúcii sa opäť vrátila k svojmu pôvodnému názvu Slovenská Grafia.

zdroj: https://www.grafia.sk/o-nas/profil-spolocnosti/