Zákazkové závody Vkus Bratislava

1950
 

Podnik miestneho hospodárstva s názvom Vkus vznikol znárodnením krajčírskych živností v roku 1950 a mal množstvo prevádzok po celom Slovensku. Predmetom činnosti bolo nielen šitie odevov pre ženy, mužov a deti, ale i rôzne doplnkové služby, ako opravy odevov a kožušín, farbenie, obťahovanie gombíkov a rôzne ďalšie činnosti. Na doplnenie módneho sortimentu sa tu realizovali aj menšie kolekcie určené pre obchodné domy.

V Bratislave bol prvotriednym podnikom najmä reprezentačný Dom módy na Šafárikovom námestí, alebo salón v Živnodome, v dnešnej budove Novej scény na Vysokej ulici.
Ponúkali sa tu nielen exkluzívne služby šitia na mieru pre individuálnych klientov, ale napríklad aj pre divadlá. Len na Šafárikovom námestí zamestnávali okolo 120 pracovníkov.

Zhotovovali špičkové modely spoločenských šiat, kostýmy, plášte, pánske modely ktoré modelovali individuálne priamo na modeloch a modelkách. Podnik zabezpečoval aj menšiu sériovú výrobu. Táto produkcia priemyselnej konfekcie sa predávala po celom Československu, zásobovali Prior, Otex, Dom módy Dunaj, Kotvu v Prahe a pod.

Do navrhovania bolo zapojené vývojové stredisko, ktoré sa ešte v 60. rokoch nachádzalo na Grӧsslingovej ulici v Bratislave. Boli tu rôzne oddelenia, nielen odevné, ale i drevárske, obuvnícke, kožiarske. Ako návrhárka v oblasti módy tu pracovala Jitka Susová, neskôr nastúpila Alica Buchová-Budovská. V 70. rokoch sa otvorila nová budova na Prievozskej ceste v Bratislave, kde sa pokračovalo v navrhovaní limitovaných konfekcií (napr. Eva Cichová). Zákazkové salóny boli prepojené s menami vedúcich krajčírov – napríklad Michalom Hantabalom, Gejzom Frištákom, Margitou Neradovou, Máriou Babirákovou a ďalšími.
V roku 1991 bol podnik privatizovaný. Vytvoril sa tak závod v redukovanej podobe a vo svojej činnosti pokračoval ešte krátko pod iným názvom, až napokon zanikol.

Zuzana Šidlíková