Paulína Hoššová

1976
keramikárka
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 

Paula Hoššová je absolventka Ateliéru keramiky Doc. Ivice Vidrovej na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Svojimi prácami komentuje viaceré postupy a témy súčasného umenia: princíp rozmnoženiny, sériovosť, civilizačné motívy aj idoly 20. storočia. Veľkorysé možnosti na tvorivých sympóziách (Kalinovo) využíva na tvorbu monumentálnych objektov – keramických malieb. Tie vznikajú prevažne ako výsledok inšpirácie industriálnym prostredím a prostredím krajiny Novohradu.