Peter Heribanx;

1965
 

Peter Heriban sa narodil v roku 1965 v Bratislave. SPŠ Dopravnú v Bratislave navštevoval v rokoch 1981 – 1984. V roku 1985 bol prijatý do Ateliéru tvarovania strojov a nástrojov prof. Kovářa, na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe – detašované pracovisko Gottwaldov. V rokoch 1989 – 1990 navštevoval Ateliér interiérového dizajnu prof. Šípka a od roku 1990 – 1992 Ateliér product dizajnu prof. Diblíka na VŠUP v Prahe. Počas štúdií absolvoval študijný pobyt na Wien Kunst Akademie u prof. Simona. V roku 1989 bol Expo managerom súťažnej prehliadky Expo design mladých – design pre mladých. Hneď po škole založil vlastné dizajnérske štúdio Hed design studio, v ktorom realizoval dizajn od návrhu až po realizáciu produktov, interiérových prvkov a grafického spracovania.Od roku 1995 je členom Slovenskej výtvarnej únie, člen Združenia priemyselných designerov Slovenska ZPDS a asociácie FORMA. Od roku 2009 je predsedom dozornej rady Slovenskej výtvarnej únie. Zároveň sa venuje arteterapii a pedagogickej činnosti v rámci výtvarno- remeselných prác SZŠW BA. Ostatné dva roky je aktívne činný v projektoch a ich realizácii správe budovy a areálu vo Waldorfskej škole Bratislava. Ešte počas školy, v roku 1989, získal cenu ČSVTS – Československá vedecko-technická spoločnosť a neskôr čestné uznanie na výstave Design mladých za Design Počítača KX 1 IT – spolupráca s akad. soch. Ivom Didovom, realizácia BEZ Bratislava. Získal veľa ocenení za obaly. V roku 1998 – Cena obal roka GOLD PACK fľaša JULIANA, rok 2000 – Cena obal roka GOLD PACK fľaša MILENIA a Zlatý kosák za dizajn fľaše MILENIA na Agrokomplexe Nitra. Aktívne sa zúčastnil na mnohých výtvarných sympóziách Aca Chateau Appony – Genius Loci (2013) alebo Sochárske sympózium Art Days 2014 – Dialogue – Questions Riga.Maroš Schmidt