ŠUV Kremnica

1966
 

Škola úžitkového výtvarníctva Kremnica – Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov, pedagogička Andrea Pinková-Rolková.

Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici (ŠÚV) bola založená v roku 1966. Je druhou najstaršou školou tohto typu na Slovensku (po bratislavskej ŠÚV).Vznikla na podnet Štátnej mincovne, n. p., Kremnica, ktorá iniciovala založenie školy so zameraním na výchovu a vzdelávanie profesionálne zdatných a kvalifikovaných umeleckých rytcov, kováčov a zlatníkov. Ako prvé vznikli v roku 1966 odbory Umelecké kováčstvo a zámočníctvo a Plošné a plastické rytie kovov. V roku 1967 bol otvorený odbor Zlatníctvo a strieborníctvo a v roku 1968 Umelecké odlievanie kovov. V priebehu ďalších rokov sa položili základy odborov Tvarovanie priemyselných výrobkov (1969), Štukatérstvo (1980) a Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov(1989). Dôležité z hľadiska sledovaného materiálu boli vedúce osobnosti oddelenia tvorby hračiek, ktoré zanechali silný vplyv na svojich žiakoch – dizajnér Tibor Uhrín a Vojtech Baláž.
Katarína Hubová

Diela