Štefan Bílik

1995
priemyselný dizajnér
Stredná umelecko-priemyselná škola v Kremnici

V rokoch 1979 - 1989 bol dizajnérom Tatra nábytku Pravenec. Mnohé jeho návrhy sú označované značkou "CID" a ocenené zlatou medailou MVST Brno.