Jozef Havlík

1937   -  1990
priemyselný dizajnér

V rokoch 1952 - 1956 študoval Štátnej umeleckopriemyselnej škole v Uherskom Hradišti odbor užitková a dekoratívna maľba v architektúre a propagácii u J. Blažeka, J. Berny, V. Hrocha a K. Hofmana. Venoval sa úžitkovej grafike a tvarovaniu výrobkov. V roku 1956 nastúpil ako výtvarník do podniku Prema Stará Turá, neskôr Chirana Stará Turá. Okrem tvarových riešení realizoval aj grafický dizajn obalov a návodov výrobkov.