Vincent Hložník

1919   -  1998
ilustrátor
grafik
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Prahe

1937 – 1942 Študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe (prof. F. Kysela).
1940 Začal pracovať pre Maticu slovenskú v Martine.
1943 – 1952 Žil a pracoval v Žiline a Svederníku.
Od roku 1952 žil v Bratislave a učil na Vysokej škole výtvarných umení, kde viedol oddelenie voľnej grafiky a ilustrácie.
1958 Bol menovaný riadnym profesorom.
1961 – 1964 Bol rektorom VŠVU.
1972 Kvôli odmietnutiu sovietskej okupácie a verejne deklarovanému náboženskému presvedčeniu bol prinútený zo školy odísť.
Za svoju tvorbu získal mnohé ocenenia doma i v zahraničí.
1998 Zomrel v Bratislave.

Azda najplodnejší slovenský výtvarník zanechal po sebe rozsiahle maliarske, grafické a ilustrátorské dielo. Pracoval pre mnohé slovenské vydavateľstvá, súpis ním vypravených kníh je veľmi rozsiahly. Nás zaujíma predovšetkým jeho práca s písmom. Najmä v ranom tvorivom období písmo na knižné obálky kreslil. Neskôr spolupracoval s typografom Dušanom Šulcom, ktorého striedme úpravy vyvažovali Hložníkovu ilustráciu. Písmo kreslil voľne, podobným spôsobom ako figúru, vždy však v jednote s obrazom.


Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.