Svetozár Mydlo

1948   -  2014
grafický dizajnér
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

1963 – 1967 Študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave.
1967 – 1973 Študoval na Vysokej škole výtvarných umení na oddelení voľnej maľby (prof. Matejka).
1975 – 2009 Pôsobil ako výtvarný redaktor vo vydavateľstve Mladé letá.
V roku 1972 začala jeho spolupráca s Radošinským naivným divadlom, ktorá trvá doteraz.

Výpočet jeho činností je veľmi rozsiahly. Pracoval pre vydavateľstvá Mladé letá, Slovenský spisovateľ, Smena, Tatran, Opus, Alfa a neskôr Buvik. Vytvoril vyše 500 edičných titulov a ilustroval okolo 50 veľkých výpravných kníh.
Pre Radošinské naivné divadlo vytvoril plagáty, bulletiny, ročenky, ilustroval a upravil aj niekoľko kníh o tomto divadle, dokonca vytvoril preň aj niekoľko scén.
Riešil korporátnu identitu pre viaceré kultúrne akcie: Kremnické gagy, televízny festival Cena Dunaja a ďalšie.
Získal okolo 30 ocenení v súťaži o najkrajšiu knihu a ocenili ho aj na IBA v Lipsku. Dostal mimoriadnu cenu Zlatý gunár za trvalý prínos k výtvarnému humoru, ktorú mu udelila Akadémia humoru v roku 2012.

Svetozár Mydlo je bytostný maliar, aj keď jeho maliarske dielo bolo donedávna na okraji verejného záujmu. Nápis, slovo alebo len prosté písmeno sú často jediným motívom jeho obrazu, typografia je organickou súčasťou jeho maliarskeho diela.
V úžitkovej grafike si vytvoril spôsob práce s písmom, ktorý je protipólom funkcionalizmu. Je posadnutý predmetnosťou, z vecí pospájaných dohromady vytvára písmená. Predmety z domácnosti využíva najradšej a spája ich šnúrkami do topánok, zatváracími špendlíkmi, nálepkami, štipcami na prádlo atď. Kolážové prvky spája temperamentným gestickým rukopisom, alebo ich kreslí, najčastešie perom, prípadne koloruje akvarelom. V Mydlovom svete sa môže na písmo transformovať čokoľvek. A to je jeho hlavný prínos slovenskej typografii.


Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.