Alojz Riškovič

1925   -  1997
grafický dizajnér

Študoval architektúru v Prahe. V roce 1964 získal Grand Prix na I. Bienále úžitkovej grafiky v Brne. Okolo roku 1965 emigroval a jeho stopa sa stráca. Jeho meno zmizlo zo slovníkov, jeho dovtedajšie dielo treba preskúmať a zhromaždiť.
Venoval sa úžitkovej grafike, výstavníctvu a voľnej tvorbe. Realizoval veľké výstavné československé expozície na veľtrhoch v Brne (1960), v Paríži (1961), Tripolise (1962). Navrhoval značky, plagáty, pracoval aj pre slovenské vydavateľstvách (typografia edície Stopy v Mladých letách). Vystavoval na kolektívnych výstavách slovenského umenia doma i v zahraničí.

Keď na prvom Bienále úžitkovej grafiky v Brne získal Alojz Riškovič Grand Prix, znamenalo to jeho potvrdenie na špici slovenskej úžitkovej grafiky. Ťažisko jeho práce bolo vo výstavníctve, ktoré je napriek rozmernosti realizácie najpodenkovejšia časť práce grafikov a architektov. Riškovič získal uznanie najmä za typografické plagáty pre Slovenskú národnú galériu. Zaujmú výraznou typografiou, ktorou charakterizuje obsah.


Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.