Viliam Chmel

1917   -  1961
grafický dizajnér
Slovenská vysoká škola technická v Bratislave

Študoval na gymnáziu a obchodnej akadémii v Martine, kde jeho talent objavil a usmernil Jaroslav Vodrážka.
1939 Pobudol rok na Škole umeleckých remesiel v Bratislave, kde študoval u Ľudovíta Fullu.
1940 – 1941 Študoval na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (prof. Benka, Mudroch). Keď bol Mudroch prepustený Chmel viedol skupinu vzbúrencov, ktorá odišla na protest zo školy s ním.
1943 Absolvoval študijný pobyt na Akadémii výtvarných umení vo Viedni.
1944 Zúčastnil sa Slovenského národného povstania.
1945 Bol zakladajúcim členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta.
V roku 1961 svoj život dobrovoľne ukončil.

Od roku 1945 až do konca 50. rokov vytvoril niekoľko desiatok knižných obálok, ktoré zaujmú svojou pozoruhodnou prácou s písmom. Chmel ho kreslil v jednote s obrazovým motívom, niekedy je hlavným motívom obálky. Jeho výraz je plošný, stavia na farbe. Nezaprel východisko u učiteľa Fullu, dospel však k osobitému vlastnému výrazu.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.