Záhorská galéria Senica, Trnavský samosprávny kraj