Ivan Bílý

1959
typograf
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Prahe

1974 – 1978 Študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnici odbor plošné a plastické rytie kovov (prof. Tereza Kružlicová).
1978 – 1984 Študoval na Vysokej umeleckopriemyselnej škole v Prahe odbor úžitková grafika a ilustrácia (prof. Jiří Mikula).
1985 Pracoval v Krátkom filme na Barrandove v Prahe na filme Krysař (réžia Jiří Bárta).
1987 – 1990 Učil na ĽŠU v Martine.
1987 Začiatok spolupráce s Divadlom SNP Martin (dnes Komorné divadlo).
1990 – 1991 Bol výtvarným redaktorom časopisu Slovensko.
1992 – 1996 Viedol ateliér obalového dizajnu na VŠVU v Bratislave na Katedre úžitkového umenia II. v Ružomberku.
Od roku 1996 spolupracuje s grafickým štúdiom Pavla Chomu v Žiline a od roku 2000 s Turčianskou galériou.
2005 Spoluzaložil Súkromnú strednú umeleckú školu v Martine, kde vyučuje.

Študoval v Prahe v 80. rokoch, kde jeho umelecká generácia zažila inšpirujúci tvorivý nepokoj pred koncom totality. Nadväzovala sa kontinuita s obdobím pred normalizáciou a začlenenie sa do súdobých trendov v umení.
Bílý je typický dvojdomý umelec, ktorý sa popri zákazkách venuje aj voľnej tvorbe. Jeho východiská sú aj konceptualistické (nie sú však jediné). Typografické a literárne prvky využíva v sérii autorských plagátov s ironickými, často mnohozmyselnými provokačnými sloganmi (No nie!). V podobnom duchu vytvára aj typografické maľby.
Vrcholom tohto typu jeho tvorby je autorská kniha, ktorú nazval Obal sveta. Je to konkrétna poézia, kde je kniha básňou, náučným textom a knihou zároveň. Obal knihy je aj obalom sveta, tlačiarenská čerň je aj tmou a biely papier svetlom.
Jej zmysel charakterizoval takto: „Všetky písmená, všetky biele čiary, všetky naslinené prsty a všetky ukončené vety. Všetky pomlčky a bodky a všetky skratky, všetky zamlčané myšlienky a všetky vyslovené nezmysly – nemôžu zastaviť polčas rozpadu mojej knihy.“


Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.