Dušan Šulc

1912   -  1996
grafický dizajnér
typograf
Kurzy Metoda Kalába a Karla Dyrinka v Prahe

1926 – 1930 Učil sa za tlačiara v Novej kníhtlačiarni, ktorej spolumajiteľ bol jeho otec.
1932 – 1933 Navštevoval kurzy Metoda Kalába a Karla Dyrinka v Prahe.
Od roku 1930 publikoval v odborných časopisoch Typografia, Slovenský typograf, Slovensko, Slovenská národná knižnica a od roku 1940 sa venoval intenzívnejšie knižnej grafike.
1929 – 1943 Pracoval v Novej kníhtlačiarni v Martine, ďalej v Neografii v Martine (1943 – 1950), Slovenskom plánovacom úrade v Bratislave a vydavateľstve Tatran (1960 – 1967).
1961 – 1972 Externe učil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Upravil stovky kníh. Spolupracoval s ilustrátormi Emilom Makovickým, Martinom Benkom a najmä Vincentom Hložníkom.
V roku 1972 vyšla jeho kniha Tvar knihy: o niektorých aktuálnych otázkach knižnej konštrukcie a v roku 1983 Typizácia typografie a modulor.
Mal 6 samostatných výstav knižnej typografie. Svoje knihy vystavoval na celoslovenských a medzinárodných výstavách knižného a na reprezentačných výstavách slovenskej knihy.
Dostal štátnu cenu za knižnú grafiku (1948), vydavateľskú cenu Mladých liet (1973).
Dbal na kvalitnú sadzbu. Jeho triezve, umiernené úpravy vhodne dopĺňali výrazný Hložníkov ilustračný rukopis.


Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.